01d. 1100 val. Šv. Mišių aukojimas – koplytėlėje.
01d. 1330 val. Šokiai – poilsio kampelyje.
04d. 1330 val. Filmo demonstravimas – salėje.
05d. 1000 val. – mieste, 1400 val. – globos namuose UŽGAVĖNIŲ šventė ,,Žiemužėle, iškeliauk!“.
08d. Moters dienai – gyventojų keramikos darbų paroda – ,,Atverk duris į moters pasaulį”  – poilsio kampelyje.
08d. 1400 val. Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai minėjimas – koncertas ,,Dainuoju Lietuvą širdy…“ – salėje.
20d. 1000– 1200 val. ir 1400 – 1600 val. Tarptautinei Laimės dienai ,,Kuriame laimę“- globos namuose.
21d. 1400 val. Tarptautinei Poezijos dienai – popietė ,,Poezijos skaitymas” – bibliotekoje.

MĖNESIO EIGOJE:
Gyventojų piešinių paroda ,,Tyliai pašaukime spalvas”– globos namuose
Susitikimas su AA  (anoniminiais alkoholikais) – salėje.

PENKTADIENIAIS:
GAVĖNIOS LAIKOTARPIU
11.00 val. Graudūs Verksmai  ir Kryžiaus Kelias – koplytėlėje.

Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama ir filmuojama, video medžiaga ir nuotraukos bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje hhttps://www.dsgn.lt