2019 m. kovo 8 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko minėjimas – koncertas ,,Dainuoju Lietuvą širdy…“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti. Buvo giedamas Lietuvos Respublikos Himnas, susirinkusius sveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys.
Iš visos širdies skambias dainas apie Lietuvą dainavo globos namų kolektyvai – ,,Vilties Spindulys“, senjorų ansamblis ,,Sidabrinė gija“ ir Rimvydas Žiemys. Prasmingas eiles Lietuvai skaitė jų autorius, globos namų poetas, Narvydas Paulionis ir tautiniais rūbais pasipuošę skaitovai.
Gražiausiomis dainomis ir posmais vyrai pasveikino salėje susirinkusias moteris su Tarptautine Moters diena.