2019 m. rugpjūčio 23 d. Didvyžių socialinės globos namuose vyko minėjimas – koncertas „Branginkime laisvę“, skirtas Baltijos kelio trisdešimtmečiui paminėti. Salėje  susirinkusius gyventojus ir darbuotojus pasveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, paminėdamas, jog Baltijos kelias tapo istoriškai svarbus ne tik Lietuvai, Latvijai, Estijai, bet tapo pavyzdžiu visam pasauliui, kaip vieningai ir taikiai galima siekti laisvės.
Buvo giedamas Lietuvos Respublikos Himnas. Tautiniais rūbais pasipuošę skaitovai skaitė Baltijos kelio istoriją, gyventojo N. Paulionio eilėraščius, sukurtus šiai progai. Skambias dainas apie Lietuvą dainavo globos namų senjorų ansamblis ,,Sidabrinė gija“, direktorius Rimvydas Žiemys ir saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“. Renginį vainikavo visų, esančių salėje, susikabinimas rankomis ir bendra daina „Žemė Lietuvos“.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė