2019 m. rugpjūčio 28 dieną Didvyžių socialinės globos namų saviveiklininkai, kaip ir kiekvienais metais, pagal seną draugystę vyko koncertuoti į Gudkaimio senelių globos namus. Kolektyvas „Vilties spindulys“ ir vokalinė – instrumentinė grupė „Gitarų skambesy“  dovanojo spalvingą koncertinę programą „Vasaros žiedai“. Skambėjo gražiausios dainos ir eilės, o malonios draugų šypsenos ir  gausūs plojimai susiliejo į nevystančią vasaros žiedų puokštę.
Esame dėkingi Gudkaimio senelių globos namų gyventojams ir darbuotojams už nuoširdų priėmimą. Linkime Jums džiaugsmo, stiprybės ir sveikatos darbuose ir gyvenime!

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė