2019 m. spalio 9 dieną, rudens spalvomis išpuoštoje  Didvyžių socialinės globos namų salėje, vyko minėjimas-koncertas „Šiame pasaulyje esu kitoks“, skirtas Pasaulinei Psichinės sveikatos dienai paminėti.
Sveikinimo žodžius, gražias mintis ir linkėjimus  gausiai susirinkusiems gyventojams ir darbuotojams išsakė Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė.
Globos namų saviveiklininkų paruoštoje koncertinėje  programoje skambėjo muzika, svajingos dainos ir lyriniai posmai. Susirinkusius gražia muzika  džiugino kapela „Armonikytė“, svajingomis dainomis – senjorų ansamblis „Sidabrinė gija“  ir kolektyvas „Vilties spindulys“. Nuoširdžiais posmais koncertinę programą puošė globos namų poezijos kūrėjai ir skaitovai.
Nuoširdžiai sveikinu  globos namų saviveiklininkus Pasaulinės Psichinės sveikatos dienos proga! Dėkoju už jūsų meilę muzikai, ištvermę ir kantrybę ruošiant koncertines programas ir už didelį tikėjimą ir norą būti kitokiais. Būkite sveiki ir laimingi!

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė