6d. 1400 val. Renginys  Pyragų dienai – „ Skanu, gardu – noris šokt !“ –  salėje.

8d. 1330 val. Prevencinė popietė –  „Alkoholio žala“ –  salėje.

14d.1400 val. Prevencinės programos sveikatingumui finalinis pristatymas „Muzikos  labirintais – į šviesą!“- Tarptautinei nerūkymo ir tolerancijos dienai – salėje.

15d.  1330 val. –  Šokiai – poilsio kampelyje.

20d. 1330 val. – Filmas „Nebrendylos“ – demonstravimas  salėje.

28 d. Saviveiklininkų išvyka į Respublikinį muzikinį festivalį  „Duetai“ –  Kalvarijos Kultūros centre.

29 d. 1330 val. –  Šokiai – poilsio kampelyje.

Mėnesio eigoje:

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – bibliotekoje.

Penktadieniais:

11 00 val. Maldos ir susikaupimo valandėlė – koplytėlėje.

Už renginius atsakinga  SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama ir filmuojama,  video medžiaga ir nuotraukos bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje hhttp://www.dsgn.lt