Spalio 31 dieną Didvyžių kapinėse, pagerbiant Anapilin išėjusių globos namų gyventojų atminimą, vyko Vėlinių procesija „Atminimo liepsnelės“.

Procesijoje dalyvavo Kunigas Mindaugas Martinaitis, globos namų bendruomenė ir giesmininkai. Nuoširdžiomis maldomis, giesmėmis –„Rūsčią dieną“, „ Kryžiau Šventas“, „ Dieve arčiau Tavęs“ ir   „Amžiną atilsį“, taip pat gėlių puokštėmis ir žvakių liepsnelėmis buvo pagerbtas Anapilin išėjusiųjų atminimas.

Po pietų globos namų koplytėlėje  Šv. Mišias už mirusiuosius aukojo Kunigas M. Martinaitis.

SPĮ užimtumo specialistė Vida