GGN gyventojai su kiekviena diena atranda vis glaudesnį ryšį su Vilkaviškio bendruomene. Dalyvaudami įvairiuose renginiuose, susitikimuose turi galimybę bendrauti, susipažinti su daugybe įdomių žmonių, patirti bendrystę. Daug veiklos GGN bendruomenės nariai turėjo ir šią savaitę. Lankėsi Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur vyko Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai. Klausėsi  ištraukos iš švedų rašytojos Astridos Lindgren knygos vaikams „Pepė Ilgakojinė“ ir stebėjo VVJC vaidybinių improvizacijų būrelio jaunųjų aktorių vaidinimą. Kartu su „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniais, mūsų senais bičiuliais, paminėjo Tolerancijos dieną. Iš popieriaus gamino Tolerancijos Švyturius, aptarė šio simbolio reikšmę. Vilkaviškio parapijos salėje GGN gyventojai stebėjo renginį ,,Ruduo dainoj ir ant stalo‘‘. Klausėsi Vilkaviškio pradinės mokyklos mokinių deklamuojamų eilėraščių, Rudenėlio‘‘ klubo vokalinio ansamblio atliekamų dainų. Žiūrovai negailėjo aplodismentų ansamblio ,,Radastėlė‘‘ dainininkėms. Labai džiaugiamės, kad šiame ansamblyje  dainuoja ir mūsų gyventoja Vida V. Su Vilkaviškio bendruomenės nariais gyventojai susitiko ir sveikatingumo mankštose, kurios vyksta Vilkaviškio Kultūros centro salėje, bei lankydamiesi užimtumuose Vilkaviškio psichikos centre ir VSPŽG bendrijoje.