Lapkričio 3 dieną  vyko koncertas „Svajonių žiedai“ Tarptautinei Neįgaliųjų dienai paminėti.

Susirinkusius sveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė. Padėkos raštais buvo pasveikinti globos namų Jubiliatai ir gyventojai, pasižymėję savo iniciatyva – pagalba silpnesniems, aplinkos tvarkyme, aktyviu dalyvavimu kultūrinėje veikloje. Padėkos raštais buvo pasveikinti  ir darbuotojai už nuoširdų darbą.

Programoje skambėjo globos namų saviveiklininkų nuoširdžiai atliekamos gražiausios dainos ir muzika.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė