Neblėstančioj tyloj sustingo girios,

Apsupo žvaigždės Gryžulo Ratus,

Ir lieknos pušys, eglės apšarmotos,

Palydi tolstančius senus metus…

Laimngų Naujųjų metų!

Šiais sveikinimo žodžiais ir palinkėjimais prasidėjo pirmoji 2020-ųjų metų diena. Gyventojai buvo pasveikinti šventiškai papuoštoje valgykloje, o po pietų linksminosi poilsio kampelyje, šoko, žaidė žaidimus, sakė vieni kitiems sveikinimus ir gražiausius palinkėjimus prasidėjusiems metams.

Socialinės darbuotojos Rita ir Rosana