Aš nusilenksiu sniegui kruvinam,

Jaunystei žuvusiai ir barikadoms…

Tylos akimirką lenkiuosi Jums,

Laisvės sušaudytos didvyriams.

Mus atmintis jūsų žygdarbio sujungs…

Trispalvės vėl į dangų kyla. (Vacys „Aš nusilenksiu“)

Grupinio gyvenimo namų gyventojai Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – pradėjo dalyvaudami  pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija…“ Ryte, 8 valandą, svetainėje ant palangės 10 minučių uždegė žvakutes, simbolizuojančias gyvybę, šviesą ir atmintį. Prisiminė įvykius, kurie prieš 29-erius metus sukrėtė visą Lietuvą, pagerbė žuvusiųjų už atkurtą valstybės Nepriklausomybę atminimą. Vakare  gyventojai ėjo prie Vilkaviškio kultūros centro, kur vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Baltos drobulės sausio šerkšne“. Degant atminimo laužui giedojo himną bei tylos minute pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, klausėsi patriotinių dainų, bendravo vaišindamiesi karšta arbata ir troškiniu.  Po minėjimo Kultūros centro salėje žiūrėjo vaidybinį kino filmą „Mes dainuosim“, kuris nukėlė į ankstų Sausio 13- osios rytą, kai Sovietų kariuomenė panaudojo jėgą prieš taikius ir nekaltus protestuotojus.