Sausio 13 dieną, pagerbiant žuvusius už Laisvę ir Nepriklausomybę 1991 metais, globos namuose 8:00 val. buvo uždegtos atminimo žvakelės.

14:00 val. salėje vyko Laisvės Gynėjų dienai skirtas minėjimas – koncertas  „Atminimo žiedai“. Buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos Himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę. Apie Sausio 13 – osios aukų svarbą Lietuvai, tautos vienybę, atminimą, pagarbą ir laisvę – kalbėjo globos namų direktorius Rimvydas Žiemys.

Buvo skaitomos eilės Lietuvai, žmonių liudijimai, dalyvavusių tragiškuose įvykiuose. Skambėjo dainos, kurias atliko globos namų saviveiklininkai.

Pagarba žuvusiems už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, tegul niekada nenuvysta atminimo žiedai.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė