Nuvilnijo per šalį Lietuvos Valstybės atkūrimo renginių banga. Neaplenkė ji ir Didvyžių socialinės globos namų. Šia proga vakar – Vasario 16-ąją – Didvyžių Globos namų taryba pakvietė gyventojus sugiedoti tautišką giesmę.

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė