2020m. liepos 24 dieną  Didvyžių socialinės globos namuose vyko ONINIŲ  šventė „Vien tik tau…“. Gražiausiais sveikinimais, eilėmis, gėlių puokštėmis ir dainomis buvo pasveikintos ir pagerbtos Onutės – globos namų gyventojos ir darbuotojos. Šventėje gražiausias dainas joms dovanojo globos namų vyrų ansamblis, o trankiomis polkutėmis ir melodingais valsais šokiui  kvietė  kapela „Armonikytė“.

SPĮ  užimtumo  specialistė Vida Valentienė