Marijampolės apskrities moters veiklos centras vykdo projektą ,,Darbas-žmogaus gyvenimo kokybė“, kurio tikslas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką. Šio projekto metu siekiama Marijampolės apskrities socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (socialinių pašalpų gavėjams, neįgaliesiems ir socialinės rizikos šeimoms) padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į darbo rinką, teikiant jiems socialinės integracijos paslaugų kompleksą:

1) individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;

2) psichosocialinė pagalba: individuali ir grupinė;

3) profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas: individualios ir grupinės konsultacijos;

4) bendrųjų gebėjimų ugdymas;

5) profesinis mokymas;

6) praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;

7) tarpininkavimas ir kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.

                      Šiame projekte noriai dalyvauja ir Didvyžių socialinės globos namų gyventojai: Jolanta, Antanas, Petras, Laimutis, Kęstutis, Nadežda, Nerijus, Mantas ir Kęstutis. Neseniai, šie ir kiti projekto dalyviai, lankė skaitmeninio raštingumo kursus, anglų kalbos pradžiamokslį, kurių metu įgijo skaitmeninio raštingumo bei anglų kalbos pradmenis, gavo sertifikatus.

Šiuo metu lanko užimtumo veiklas ,,Praktinių įgūdžių ugdymas imitacinėje įdarbinimo agentūroje“. Dalyviai yra labai žingeidūs, aktyvūs, smalsūs, pozityviai žvelgiantys į ateitį. Kaip patys sakėsi, užimtumo veiklų laukia su nekantrumu. Užimtumų metu išklausomas kiekvienas dalyvis ir parenkama veikla pagal jo pomėgius, gebėjimus, galimybes. Čia jie, skaičiuoja, skaito, rašo, mezga, pina, mokosi serviruoti bei daugelį kitų veiklų, skatinančių jų pasitikėjimą savimi, kūrybingumą, atkaklumą, kruopštumą, kantrumą. Atsipalaiduoja klausydamiesi relaksacinės muzikos bei spalvindami ir pindami mandalas iš siūlų.

Dalyviai yra labai punktualūs, atsakingi, pareigingi, su dideliu entuziazmu imasi naujų veiklų, o tai yra didelis privalumas, siekiant įgyti ir tobulinti darbinius įgūdžius.

Tikimasi, kad šie dalyviai įgis naujų įgūdžių arba atnaujins prarastus profesinius gebėjimus, suvoks, jog negalia nėra esminė kliūtis įsidarbinant.

Marijampolės moters veiklos centro

Užimtumo specialistė

Silva Cikanienė