Mes, keliaujantys šioje žemėje dalijamės dvasinėmis dovanomis su tais, kurie užbaigę šį gyvenimą, džiaugiasi amžinąja laime.

Vėlinės –tarytum tiltas tarp gyvųjų ir mirusiųjų, dar iš gilios senovės likęs šių dienų tradicine vertybe.

Spalio 30 dieną globos namų gyventojai ir darbuotojai, lydimi parapijos klebono, maldomis ir giesmėmis pagerbėme savo bendruomenės žmonių kapus. Uždegėme atminimo žvakeles už mirusius artimuosius ir Anapilin išėjusius šių namų gyventojus.

Norime padėkoti visiems, kurie   prisidėjo  tvarkant kapines.

Socialinės darbuotojos Agnė ir Birutė