Niūrios, tamsios dienos. Nespėja išaušti, ir vėl temsta… Gamta apmirė, sustingo kažko laukdama. Artėja Adventas… Tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas, gerų darbų darymo laikas. GGN bendruomenės nariai  šį laikotarpį pasitinka dalindamiesi savo širdžių gerumu su tais, kuriems šiuo metu ypač reikalinga pagalba.  Prisijungę prie paramos vargstantiems akcijos „Gerumas mus vienija“, įsigijo  „Carito“ žvakeles,  kurios yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis.