Trapumas mūs dienų!
Rimty Advento
Ramu taip širdžiai,
Taip jauku…
Laikai gerumą širdyje,
Tarytum duoną rankoj.

Prasidėjo keturias savaites trunkantis ramybės, susikaupimo, meilės ir gražių jausmų kupinas Kalėdų laukimo metas. Sustokime, pailsėkime, įsiklausykime į save, atraskim laiko pagalvoti, prisiminti, padėkoti ir įvertinti.

Gražaus laukimo…