Nors įpastas mūsų gyvenimas pristabdytas, tačiau veiklos gyventojams ir namuose netrūksta. Keturi gyventojai nuotoliniu būdu, telefoniniais pokalbiais,  bendrauja su projekto „Darbas – žmogaus gyvenimo kokybė“ specialistais. Aistė, Gitana ir Povilas kiekvieną dieną atlieka Socialinių dirbtuvių darbuotojų parengtas darbines užduotis. Būdami namuose gyventojai skiria daugiau laiko savo pomėgiams, kompiuterinio raštingumo, skaitymo, rašymo įgūdžių gerinimui, maisto gaminimui, naujų patiekalų išbandymui. Aišku nepmiršta ir sporto, aktyvaus judėjimo lauke. Prisimindami tragiškus ir lemtingus Sausio 13 – osios įvykius , gyventojai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Namo languose uždegė žvakeles, pagerbdami kovojusius ir žuvusius už Lietuvos valstybės laisvę. Viltingai visi laukiame karantino pabaigos, o dabar stengiamės šį laikotarpį išgyventi taip, kaip įmanoma geriausiai.