Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!

Didžiuokimės tėvyne Lietuva!

Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę

Ir būkime viena stipri šeima.

Vasario 16- ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną –  GGN gyventojai jau nuo ankstyvo ryto gyveno šventine nuotaika. Pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvomis savo namo langus, dalijosi prisiminimais apie valstybės istoriją, Lietuvai svarbius įvykius, asmenybes, datas.  Atsiliepdami į Vilkaviškio savivaldybės organizuotą akciją „Lietuvos Respublikos himną giedokime drauge!“, visi draugiškai 12 valandą, išėję į balkoną, sugiedojo Lietuvos Tautišką giesmę.

Mylėkime ir saugokime savo Tėvynę! Lietuva – kiekvieno mūsų namai – vieta, kur visada galima sugrįžti.