Vieną dieną sulaukėme mūsų kunigo Mindaugo skambučio su prašymu atvykti į talką pasodinti pušis prie bažnyčios. Nieko nelaukę čiupome kastuvus, kibirus ir ėjome padėti. Pirmiausia išrovėme anksčiau sodintas ir neprigijusias pušeles. Po to vieni kasė duobutes, kiti  sodino, treti laistė. Darbo užteko visiems. Pasodinome 24 pušeles ir surinkome bažnyčios šventoriuje vėjo prilaužytas šakas. Kunigas papasakojo apie Didvyžių bažnyčią, šventoriuje palaidotų kunigų istorijas. Visiems nuoširdžiai padėkojo už talką ir padovanojo mažą dovanėlę.

Namo grįžome su šypsenomis veiduose, nes gerus darbus daryti gera.

SPĮ užimtumo specialistė L.Akelaitienė  ir socialinis darbuotojas K.Alkimavičius