Birželio 30 dieną, 1-os ir 3-ios grupės gyventojai susirinko į prevencinę popietę „ Sveikesnė diena“. Jos metu gyventojai išklausė teorinę medžiagą apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pasekmes ir apsisaugojimo būdus. Po teorinės dalies, grupių gyventojai išklausė pasaką apie netinkamą medikamentų vartojimą ir turėjo atsakyti į pateiktus klausimus. Atliko praktines užduotis.

Edita ir Neringa