GGN gyventojai  aktyviai dalyvauja Vilkaviškio miesto bendruomenės veiklose. Rugpjūčio 20 dieną dalyvavo Vilkaviškio kultūros centro organizuotame renginyje „Sūduvių žemė: PA(si)likimai“. Apžiūrėję tapybos darbų parodą, kartu su gidu leidosi į ekskursiją po istorinį Vilkaviškio miestą, o prie Autobusų stoties klausėsi koncerto, kuriame skambėjo  žydų tautos muzika. Gyventojai noriai lankosi parodose, mieste organizuojamuose renginiuose, akcijose, mėgsta pasivaikščioti, lankytis bažnyčioje. Tai jiems padeda tobulėti, atsiskleisti, įgauti pasitikėjimo ir drąsos, pasijusti visaverčiais miesto, kuriame gyvena nariais. Gyventojams svarbu buvimas kartu, bendri pomėgiai, veikla, kokybiškas laiko praleidimas. Kartais gali būti net neįdomi pati veikla, bet tai, kad galima sutikti kitą žmogų, susipažinti, praleisti prasmingą laiką, pamatyti, sužinoti – jiems yra svarbu. 

„Kai esi vienas, esi tik lašelis, o kai įsilieji tarp kitų lašelių – tampi vandenynu, ir tai jau visiškai kitoks būties pojūtis“.