Spalio 25 – tą dieną 4 ir 5 grupės bendruomenės nariai ėjo į Didvyžių kapines grėbti lapų. Oras nebuvo labai draugiškas. Skaisčiai švietė saulė, o vėjas niekadėjas gainiojo medžių lapus, draskė sukrautas lapų krūvas. Iš pradžių atrodė, kad bus sunku kovoti su vėju.   Pasiskirstėm darbus, suvienijom jėgas. Po poros valandų visi džiaugėmės nuveiktu darbu, naudingai ir prasmingai praleistu laiku.

Socialiniai darbuotojai Ona  ir Kęstutis