Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi – savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Su Šv. Kūčiom!

Kaip ir kiekvienais metais, Didvyžių socialinės globos namų gyventojai sulaukė Šv. Kūčių. Susirinkę prie šventinio Kūčių stalo sukalbėjo maldą, dalinosi kalėdaičiais, išsakydami vieni kitiems palinkėjimus. Džiaugėsi dosniu kūčių stalu ir žiemišku oru už lango.

Soc. darbuotojai Kęstutis ir Neringa