2021 m. gruodžio 29 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko minėjimas – koncertas „Viltis negęsta širdyse“, skirtas Tarptautinei Neįgaliųjų dienai paminėti. Susirinkusius pasveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys.

Koncertinėje programoje skambėjo globos namų saviveiklos kolektyvų – ,,Vilties Spindulys“, senjorų ansamblio „Sidabrinė gija“ ir kapelos „Armonikytė“ muzika ir dainos.

 Programos pabaigoje globos namų direktorius Rimvydas Žiemys padėkos raštais apdovanojo  visus saviveiklininkus ir gyventojus, aktyviausiai pasižyminčius globos namų gyvenime ir užimtumų veiklose.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė