Didvyžių socialinės globos namų bendruomenė prisijungė prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuojamos Pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“  sausio 13 d. 8 val.  10 minučių languose uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.

Prieš 31 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, Lietuvos teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti Tauta apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino sovietinių okupantų bei vietinių kolaborantų bandymui įvykdyti karinį perversmą.

Įrodėme, kad esame vieningi ir pasiruošę ginti iškovotą laisvę, kaip 1991 – jų sausį.

Socialinė darbuotoja Vaida