Sausio 25d. pusiaužiemis. Yra sakoma, kad šią dieną barsukas verčiasi nt kito šono. Jai diena būna apsiniaukus, jis toliau kietai miega. Dar sakoma, koks oras šią popietę, tokia bus ir antroji žiemos pusė.

Oras sausio 25 d buvo labai drėgnas. Suplanuotą pusiaužiemio popietę lauke teko atidėti. Sekančią dieną, sulaukę saulutės, visi skubėjome į kiemą. Po ilgo laiko lauke vėl skambėjo muzika , kviečianti visus į ratelį. Nors sniego turėjome tik lopinėlį ir rogučių išsitraukti negalėjome, jas pakeitėme … karučiais. Linksmai, su vėjeliu ir šypsenomis veiduos vyko karučių lenktynės. 

O kur dar užuomaršos barsuko paslėptas ir pamirštas lobis. Ilgai teko po kiemą blaškytis, kol pavyko jį surasti. Nors senio besmegenio ir neturėjome iš ko nulipdyti, bet sniego gniūžčių mūšiui sniego užteko. 

Juk taip smagu ir žiemą savam kieme pasibūti.