2022 m. vasario 14 dieną  Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko Minėjimas – Koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai paminėti – „Brangiausia žemė“. Buvo skaitomos Justino Marcinkevičiaus ir Narvydo Paulionio eilės, giedamas Lietuvos Respublikos Himnas, globos namų  direktoriaus Rimvydo Žiemio nuoširdus sveikinamasis žodis susirinkusiems. Prisiminta istorija apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo svarbą 1918m., signatarų ištvermę ir pasiaukojimą šiam tikslui. Visa tai ir skambėjusios dainos apie Lietuvą, atliekamos globos namų saviveiklininkų, leido pajusti, kokia mums brangi yra žemė Lietuva. Koncerto metu jautriomis Zitos Jakštytės – Andziulienės eilėmis ir saviveiklininkų atliekamomis dainomis apie meilę buvo paminėta ir šv. Valentino diena.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė