Birželio 14d. globos namų aktų salėje vyko visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Džiugu, kad po ilgos pertraukos turėjome svečią – bendruomenės pareigūnę Viliją Grybauskienę. Gyventojams ji atsakė į pateiktus klausimus. Informavo, kokios baudos gresia padarius įvairius nusikaltimus. Daug dėmesio pareigūnė skyrė gyventojų elgesiui už globos namų ribų.

Gyventojų tarybos pirmininkas K. Sobeckis pristatė ataskaitą už II ketvirtį. Direktorius R. Žiemys kalbėjo apie padėtį pasaulyje ir globos namuose.  Sveikatos priežiūros padalinio vedėja A. Mikalonienė kalbėjo apie vaistų vartojimą, gyventojų registraciją pas reikiamus gydytojus.

Susirinkimą pabaigėme gera žinia – liepos mėnesį bus organizuojama ekskursija.

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė