2022 m. liepos 4 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko  koncertas – minėjimas „Mano kraštas“, skirtas Valstybės, Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai. Susirinkusius paminėti šią Lietuvai svarbią šventę   gyventojus ir darbuotojus pasveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Buvo sugiedota Tautiška giesmė. Tautiniais rūbais pasipuošę skaitovai skaitė Lietuvos istoriją ir eilėraščius. Koncertinėje programoje „Mano kraštas“ skambėjo dainos Lietuvai, kurias iš visos širdies dainavo globos namų saviveiklos kolektyvo „Vilties spindulys“ ir senjorų ansamblio „Sidabrinė gija“ dainininkai.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė