2022 m. liepos 26 dieną Didvyžių socialinės globos namuose vyko ONINIŲ šventė, kurios metu gėlių puokštėmis ir atvirukais buvo pasveikintos ir pagerbtos penkios, globos namuose gyvenančios bei dirbančios ONUTĖS. Šventinę nuotaiką papildė saulėtas oras, globos namų saviveiklininkų paruošta programa. O kad šventėje suktųsi smagūs rateliai, nepaliaujamai polkas ir valsus grojo, žaidimams pritarė globos namų kapela „Armonikytė“. Onutėms ir visiems šventės dalyviams dainas dainavo kolektyvų „Vilties spindulys“ ir senjorų ansamblio „Sidabrinė gija“ dainininkai. Kai tiek aplink linksmų draugų, gražių gėlių ir laimingų Onučių šypsenų, net oras pakvimpa medumi. Būkite sveikos ir laimingos, mūsų mielos Onutės.    

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė