Skirti laiko ir dėmesio silpnesniam, jį išklausyti, pakalbėti, pasivaikščioti su juo lauke – tai kiekvieno globos namų tarybos nario pareiga.

Savo pareigas jie stengiasi vykdyti. Saulėtą liepos 27d.   tarybos nariai suorganizavo popietę sunkios negalios skyrių gyventojams. Jos metu gyventojai, kartu su tarybos nariais, žaidė įvairius žaidimus ,klausėsi  muzikos, bendravo.

Smagiai pasižaidę visi vaišinosi skania gira ir sausainiais.

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė