Jau septynerius metus Didvyžių socialinės globos namuose lankosi, kiekvieną mėnesį Šv. Mišias tikintiesiems aukoja, sergantiems globos namų gyventojams Ligonių patepimą suteikia, išėjusius į paskutinę kelionę palydi Alksnėnų parapijos Kunigas Mindaugas Martinaitis.

Kunigas yra gerbiamas ir visada laukiamas. Nuo pat pirmų susitikimų  su tikinčiaisiais ir visa globos namų bendruomene nuoširdus Kunigo Mindaugo bendravimas ir kiekvieno,  be išimties, gyventojo ar darbuotojo išklausymas, padrąsinimas, patarimas, tikėjimo mokymas išaugo į nuoširdžią, kupiną pasitikėjimo bendrystę.

Didvyžių socialinės globos namų bendruomenės ir tikinčiųjų vardu –  nuoširdžiai dėkojame ir linkime sveikatos, neblėstančios energijos Kunigui Mindaugui Martinaičiui už globos namuose pražydusį nuoširdžios bendrystės, pasitikėjimo ir vilties žiedą.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė