Rugsėjo 20d. salėje vyko globos namų bendruomenės susirinkimas. Jo metu gyventojų tarybos pirmininkas K. Sobeckis perskaitė Globos namų tarybos veiklos ataskaitą už III ketvirtį, kineziterapeutas M. Jurkūnas kalbėjo apie sveiką gyvenseną. Susirinkime dalyvavo gydytojas – psichiatras A. Mozūraitis. Jis kalbėjo tema „Kaip tapti sveikesniam ir laimingesniam”. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui O. Budrienė kalbėjo apie einamus klausimus: elektros, vandens taupymas, fizinio aktyvumo svarba ir kt. Taip pat pasidžiaugė, kad taip gausiai visi susirinko.

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė