2022 m. spalio 10 d. Didvyžių socialinės globos namuose buvo paminėta Pasaulinė Pagyvenusių žmonių ir Psichikos sveikatos diena. Salėje susirinkusius pasveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Linkėjo visiems turėti daugiau optimizmo, nepasiduoti gyvenimo iššūkiams, tikėti savimi,  būti stipriais vidumi.  Koncertinę programą  „Vilties žiedai“ paruošė globos namų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ ir senjorų ansamblis „Sidabrinė gija“. Programoje skambėjo naujai paruoštos dainos, skaitovų skaitoma  kraštietės Zitos Jakštytės – Andziulienės poezija. Koncertinę programą papuošė direktoriaus Rimvydo Žiemio muzikinė dovana susirinkusiems.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė