2022 m. spalio 11 dieną Didvyžių socialinės globos namų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ ir administracijos atstovai dalyvavo Vilkaviškio sutrikusios psichikos globos bendrijos 25- mečio Jubiliejaus šventėje Vilkaviškio Parapijos salėje. Šventėje dalyvavo daug garbių svečių iš savivaldybės, sveikatos įstaigų, organizacijų, bendrijos bičiulių ir draugų. Daugelį metų nuoširdi draugystė sieja šią bendriją ir Didvyžių socialinės globos namus. Globos namų direktorius Rimvydas Žiemys ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė linkėjo bendrijai sėkmės, ilgų ir gražių gyvavimo metų, kad ilgametės draugystės žiedas niekada nenuvystų. Koncertinėje programoje, tarp kitų pasirodžiusiųjų atlikėjų ir šokėjų, kolektyvas „Vilties spindulys“ šventei padovanojo skambias, nuoširdžiai atliekamas dainas.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė