2022 m. spalio 27 dieną, artėjant mirusiųjų pagerbimo dienai, Didvyžių socialinės globos namuose buvo suorganizuota visuotinė talka. Iki pietų buvo grėbiami medžių lapai globos namų kapinėse, po pietų – tvarkomasi globos namų teritorijoje. Buvo saulėtas oras, todėl talkoje dalyvavę gyventojai darbingai nusiteikę tvarkėsi su entuziazmu. Visą dieną aktyviai talkoje dalyvavo  dauguma globos namų tarybos narių.

 SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė