Peržiūrėti(atsidaro naujame naršyklės skirtuke)

Kai išgirstame žodį savanorystė, pirmiausia pagalvojame apie moksleivių ir studentų savanoriavimą nepelno siekiančiose organizacijose, rečiau galime išgirsti apie savanoriavimą socialinės globos namuose. Labai smagu, kad šią vasarą ir Didvyžių socialinės globos namai sulaukė savanorių – Rūtos ir Manto. Jie – pirmi moksleiviai, pasirinkę šią įstaigą kaip savo savanoriavimo vietą. Tai – drąsūs ir iššūkių nebijantys jauni žmonės. Pripažinkime, juk ne kiekvienas gali drąsiai įžengti į mūsų įstaigą, nes vis dar bujoja seni nusistatymai prieš negalią turinčius žmones.

Savanorystė, ypač tokių jaunų žmonių, gali būti raktas socialinės globos namų gyventojams ir savanoriams geriau pažinti, geriau suprasti ir priimti vieni kitus. Jauni žmonės, savanoriai, pažinę socialinės globos namų veiklą, pažinę globos namų gyventojus, gali lengviau suprasti, kokia yra globos namų gyventojų kasdienybė, kas jiems patinka. Taip ir mūsų savanoriai pažino ir susidraugavo su gyventojais, įsiliejo į bendras veiklas, žaidė žaidimus, kūrė rankdarbius. Tai gali atrodyti labai paprasti ir maži dalykai, bet gyventojams, kurie labai myli žmones, kurie nori bendrauti ir kurti ryšius, tai neįkainojamas džiaugsmas. Gyventojai, pamatę naujus veidus, visada skuba susipažinti, kiekvienas nori parodyti, ką sugeba, ką moka, kaip gyvena. Jie noriai dalinasi savo gyvenimu ir kasdienybe, taip išreikšdami savo susidomėjimą ir norą susidraugauti. Savo ruožtu savanoriai, pažinę gyventojus, gali lengviau atliepti jų poreikius, drąsiau bendrauti, gali pamatyti, koks yra šių žmonių gyvenimas. Mūsų savanoriai turėjo galimybę pamatyti ne tik socialinės globos namus, bet ir jų padalinį – grupinio gyvenimo namus. Pažino tiek skirtingą darbo specifiką, tiek skirtingą gyvenimo būdą, skirtingas veiklas ir užimtumus.

Savanoriavimas – geroji patirtis ne tik savanoriams, bet ir mums, darbuotojams bei gyventojams. Tai galimybė atrasti, pažinti ir suprasti skirtingus žmones, skirtingas veiklas, taip pat pažinti save, atrasti savo stipriąsias charakterio savybes skirtingose situacijose, galimybė ugdyti savo vertybes ir plėsti pasaulėžiūrą.

Vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė