2022 m. lapkričio 3 dieną  Didvyžių kapinėse vyko Vėlinių procesija „Atminties keliu“. Procesijai vadovavo Alksnėnų parapijos kunigas Mindaugas Martinaitis. Buvo kalbamos maldos už mirusiuosius. Globos namų giesmininkai giedojo giesmes „Rūsčią dieną“, „Dieve arčiau tavęs“, „Amžiną  atilsį“. Pagerbiant kapinėse esantį Kryžių buvo giedama „Kryžiau Šventas“.

Globos namų bendruomenė, tikintieji žvakelių uždegimu, gėlėmis, prisiminimais, maldomis ir giesmėmis pagerbė Anapilin iškeliavusių  draugų, gyvenusių globos namuose, atminimą.

 SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė