2022 m. lapkričio 30 d. Didvyžių socialinės globos namuose  buvo paminėta Tarptautinė Neįgaliųjų diena. Koncertą „ Begaliniam kelių ilgesy…“ susirinkusiems gyventojams ir darbuotojams padovanojo entuziastigi  globos namų saviveiklos kolektyvo dainininkai ir muzikantai. Salėje susirinkusius Neįgaliųjų dienos proga  pasveikino globos namų direktorius. Koncertinės programos eigoje tylos minute buvo pagerbti per praėjusius metus Anapilin iškeliavę globos namų gyventojai. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui pasveikino gyventojus Neįgaliųjų dienos proga, išsakė nuoširdžiausius padėkos žodžius už aktyvų dalyvavimą įvairiose užimtumų veiklose, išradingumą, tobulėjimą, gėrio ir grožio kūrimą. Dvidešimt trys  gyventojai,  ilgiausiai   gyvenantys  globos namuose, buvo apdovanoti „Senbuvio diplomais“.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė