2022 m. gruodžio 10 dieną Didvyžių socialinės globos  namuose koncertavo Kybartų Kultūros Centro, Virbalio Kultūros namų „Romansai prie Pliumpos“ kolektyvas. Gražiausių švenčių belaukiant, globos namų bendruomenei padovanotas koncertas, melodingos ir jautrios melodijos nepaliko nė vieno abejingo esančio salėje. Kiekvienas romansas buvo palydėtas gausiais aplodismentais ir džiugesiu. Nutilus romansams ir pasibaigus koncertui Didvyžių socialinės globos namų gyventojų tarybos ir bendruomenės vardu, kolektyvo „Romansai prie Pliumpos“ vadovui Alfonsui Juškevišiui  buvo įteiktas Padėkos raštas už padovanotą koncertą, gražius romansus, meilę muzikai ir kuriamą meno grožį žmonėms.

Nuoširdus ačiū visam „Romansai prie Pliumpos“  kolektyvui už puikų koncertą,  Advento laikotarpiu visai globos namų bendruomenei, sukurtą šviesią  švenčių laukimo nuotaiką.

Laimingų, sveikų ir dainingų Jums ateinančių Naujųjų Metų!  

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė