Gruodžio 13d. 14 val. salėje vyko globos namų bendruomenės susirinkimas. Jo metu paskutinę šių metų ataskaitą apie nuveiktus darbus pateikė globos namų gyventojų tarybos pirmininkas K. Sobeckis. Joje buvo išdėstyti visi globos namų tarybos nuveikti darbai.

Susirinkime dalyvavo globos namų direktorius R.Žiemys .Direktorius gyventojus informavo apie esamą padėtį globos namuose. Apžvelgė pasaulio įvykius. Pasidžiaugė, kad pavyko įveikti covid – 19 virusą, padaugėjo renginių ir laisviau galima gyventi ir keliauti.

Pagrindinis susirinkimo tikslas buvo  išsirinkti naują tarybą.Jos sudėtis keitėsi.

Tai pat susirinkime buvo rodomos fotografijos iš šių metų vykusių renginių.

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė