Gyvenimas mus veda įvairiais keliais, keleliais, o dažnai ir klystkeliais. Kartais jie būna vingiuoti, išsišakojantys. Tenka rinktis kuriuo keliu paėjėti. Katrais pasirinktas kelias nepatinka, būna per sunkus, atsiranda kliūčių su kuriomis susiduriame. O kartais eidami keliu paklystame ir mums būna reikalinga pagalba kaip rasti geriausiai sau tinkamą kelią.

Marija savo vaikystę praleido įvairiose įstaigose. Augo vaikų namuose, paaugus pateko į internatą. Vėliau mokėsi siuvėjos amato profesinėje mokykloje. Gyveno bendrabutyje, kur susidūrė su netikrais draugais. Patekus į automobilio avariją visi draugai dingo. Mergina liko viena. Keletą kartų buvo įsidarbinusi, tačiau ilgai dirbti nepavyko. Neteko ir gyvenamosios vietos. Atsirado gatvėje, kur buvo neramu ir nesaugu. Vaikščiodama gatvėmis ieškojo vietos po saule kur prisiglausti… Taip sutiko vyriškį, kuris ją priėmė pas save į medinę pašiūrę. Taip kurį laiką ir gyveno kol jis pradėjo išgėrinėti, parsivesti neaiškių draugelių. Marija taip gyventi nenorėjo, todėl išėjo gyventi į mišką, palapinėje… Sužinojo, kad laukiasi. Buvo be galo sunku, neramu. Kūdikio tėvas nepripažino. Vaikelis liko ligoninėje, o mergina psichiatrijos ligoninėje. Iš ten pateko į nakvynės namus, kur rinkdavosi benamiai. Dažnas mėgdavo išgerti, bandydavo iš merginos atimti pinigus, telefoną. Nakvynės namuose gyventi jai taip pat nepatiko. Marija sutiko vykti gyventi į Didvyžių socialinės globos namus. Atvykusi čia ji dar ilgai negalėjo pasitikėti žmonėmis, vis atrodė, kad nuskriaus, atims jos daiktus, pinigus. Mergina nepasitikėdavo niekuo, dažnai būdavo pikta, keikdavosi necenzūriniais žodžiais. Ilgainiui suprato, kad visas personalas stengiasi jos labui. Susirado draugių ir draugų. Mergina sako, jog jai svarbu, kad būtų švaru, tvarkinga, ramu ir saugu. Suprato, kad čia yra gera ir saugi vieta gyventi. Išmoko gražiau bendrauti su aplinkiniais ir darbuotojais. Dabar jaučiasi atsigavusi, noriai dalyvauja įvairiose veiklose, noriai ir gražiai bendrauja. Yra paslaugi, tvarkinga, rūpestinga. Džiugu, kad merginai pavyko rasti vietą, kurioje jai gera būti.

Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė