Marijampolės apskrities moters veiklos centras nuo 2020 metų pavasario vykdė projektą „Darbas – žmogaus gyvenimo kokybė“. Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriantiems asmenims padėti integruotis į darbo rinką ir įveikti socialinę atskirtį. Projekte aktyviai dalyvavo ir mokymus sėkmingai baigė 9 Didvyžių socialinės globos namų gyventojai. Šių metų sausio 27 dieną jiems buvo įteikiami pažymėjimai, liudijantys įgytas žinias ir gebėjimus.