Vasario 16 – oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918m. vasario 16d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę”.

Šią įsimintiną datą paminėjome ir globos namuose. Susirinkę salėje visi drauge sugiedojome himną. Sveikinimo žodį tarė gerb. direktorius R. Žiemys. Skaitovai supažindino visus susirinkusius su nepriklausomybės akto kūrėjais, jų nueitu keliu, siekiant Lietuvai atgauti nepriklausomybę.

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė