2023 m. kovo 8 d. Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko minėjimas – koncertas „Lietuva širdyje“ –  Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti. Buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos Himnas. Šia proga susirinkusius pasveikino direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui. Paragino visus branginti ir tausoti savo šalį, laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Koncertinę programą  „ Lietuva širdyje“ paruošė globos namų saviveiklos kolektyvai – „Vilties spindulys“, kapela „Armonikytė“, tautiniais rūbais pasipuošę skaitovai ir senjorų ansamblis „Sidabrinė gija“. Buvo prisiminta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo istorija, skambėjo dainos Lietuvai, tranki lietuviška polkutė.

Skambiais žodžiais ir vyrų ansamblio atliekama daina – Tarptautinės Moters dienos proga,  buvo pagerbtos ir pasveikintos salėje susirinkusios moterys.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė