2023 m. gegužės 20 dieną, ilgametis Didvyžių socialinės globos namų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ dalyvavo kasmetinėje Gatvės Muzikos dienoje „Tarp mūsų viskas skamba“ Vilkaviškyje. Vienuolika kolektyvo dainininkų vilkaviškiečiams ir miesto svečiams padovanojo visą puokštę gražiausių dainų.

Nuoširdus ačiū dainininkams už meilę muzikai, žiūrovams už aplodismentus, Vilkaviškio KC ir globos namų administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti Gatvės Muzikos dienoje.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė