2023 m. birželio 12 d. Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko minėjimas – koncertas „Nemari Viltis“ – Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Renginys prasidėjo tylos minute, pagerbiant 1941 metų tremties aukų atminimą. Tautiniais rūbais pasipuošę skaitovai skaitė tremtinių sukurtas eiles, jų  prisiminimus apie sunkius to meto išgyvenimus. Globos namų kolektyvas „Vilties spindulys“ dainavo dainas apie Lietuvą. Buvo parodytas dokumentinis filmas „Į tremtį išvežta vaikystė“. Renginio pabaigoje sudainuota bendra daina „Žemė Lietuvos“.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė