2023 m. birželio 17 d. vyko globos namų gyventojų ir jų artimųjų susitikimo šventė „Mes ir vėl susitikom“. Nuo pat ankstyvo ryto gyventojai  su nekantrumu laukė atvykstančių savo artimųjų. Vieni rymojo prie kiemo vartų viltingais žvilgsniais žvelgdami į kelią, kiti tvarkėsi kambarius, dėliojo darbelius parodai arba nekantraudami laukė savo pasirodymo šventiniame koncerte. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo mūsų visų mylimas kunigas Mindaugas Martinaitis,  vėliau globos namų salėje vyko šventinis globos namų gyventojų koncertas. Koncerto pradžioje direktorė Viduta Bačkierienė pasveikino susirinkusius, palinkėjo gražios šventės, o gyventojai dovanojo skambias dainas ir jautrius poezijos žodžius. Po pietų visus šventės svečius linksmino dainininkas Romeo Giedraitis, o kad neprailgtų svečiams laikas, kol gyventojai pietavo, jie buvo vaišinami skania ant laužo virta žuviene.

           Dėkojam atvykusiems svečiams, gerb. kunigui, darbuotojams ir visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Ona Budrienė.